Cigaretové ohorky z Vianočného Hlavného trhu v Bratislave budú recyklované

Na Vianočnom Hlavnom trhu v Bratislave sú prvýkrát osadené špeciálne nádoby na cigaretové ohorky, ktoré zabezpečia minimalizáciu voľne pohodeného odpadu a tiež umožnia, že ohorky budú bezpečne recyklované. Projekt vznikol spoluprácou Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), Spoločnej aktivity proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami SPAK-EKO a recyklačnej spoločnosti EcoButt.
popolnik

Každý deň skončia miliardy ohorkov voľne pohodené na zemi a znečisťujú tak životné prostredie. Až pätina fajčiarov nevidí nič zlého na tom, že ohorok hodí na zem, kde sa môže rozkladať až 15 rokov. Mesto ako aj zástupcovia tabakových spoločností si uvedomujú, že je potrebné ľudí informovať o negatívnych vplyvoch, ktoré prináša zahadzovanie ohorkov mimo vyhradených nádob.

Vďaka spolupráci BKIS so SPAK-EKO a EcoButt bolo na Hlavnom a Františkánskom námestí umiestnených desať špeciálnych zberných nádob na cigaretové ohorky. „Ekológia je pre nás ako organizátorov Vianočného Hlavného trhu veľmi dôležitá. Je skvelé, že na Slovensku existujú projekty, ktoré vedia takýto odpad druhotne spracovať. Spoločne tak prispievame k udržateľnosti Bratislavských Vianoc,“ uviedla riaditeľka BKIS, Katarína Hulíková. V bezpečnej vzdialenosti od hlavných trás môžu návštevníci od 24.11. do 22.12. nájsť popolníky, ktoré okrem praktického využitia prostredníctvom infografiky vzdelávajú fajčiarov, aby svoje ohorky nehádzali na zem, lebo ich rozklad môže trvať roky. „Projekt nadväzuje na osvetovú kampaň Z ohorku ti žiadny cigaretovník nevyrastie. Nehádž ho na zem!“ uviedol Miroslav Jurkovič, projektový manažér SPAK-EKO.

„Spoločný projekt myslí aj na spracovanie zozbieraných cigaretových ohorkov. Vďaka zapojeniu projektu EcoButt zozbieraný odpad bude použitý na opravu ciest na Slovensku,“ doplnil Hugo Repáň, konateľ spoločnosti EcoButt. 

spakeko

Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami SPAK-EKO vznikla ako dobrovoľná iniciatíva spoločností JTI Slovak Republic, s.r.o., Philip Morris Slovakia s.r.o., British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka a Imperial Tobacco Slovakia a.s. Tieto spoločnosti sa prostredníctvom podpisu memoranda prihlásili k svojej spoločenskej zodpovednosti za dopad ich výrobkov na životné prostredie a to predovšetkým po tom ako výrobky z ich činnosti ukončia svoj životný cyklus a stanú sa odpadom. SPAK-EKO ďalej rozvíja iniciatívu Cigaretovník, ktorá šíri osvetu o správnom nakladaní s cigaretovými ohorkami.

Spoločná aktivita výrobcov SPAK-EKO sa k 21. septembru 2023 transformovala na akciovú spoločnosť s rovnomenným názvom SPAK-EKO, a.s.

Kontakt:
Mgr. Miroslav Jurkovič, výkonný riaditeľ SPAK-EKO, a.s., Tel: 0911 333 010, jurkovic@spakeko.sk