O NÁS

Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami SPAK-EKO vznikla ako dobrovoľná iniciatíva spoločností JTI Slovak Republic, s.r.o., Philip Morris Slovakia s.r.o., British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka a Imperial Tobacco Slovakia a.s.

Tieto spoločnosti sa prostredníctvom podpisu memoranda prihlásili k svojej spoločenskej zodpovednosti za dopad ich výrobkov na životné prostredie a to predovšetkým po tom ako výrobky z ich činnosti ukončia svoj životný cyklus a stanú sa odpadom. SPAK-EKO ďalej rozvíja iniciatívu Cigaretovník, ktorá šíri osvetu o správnom nakladaní s cigaretovými ohorkami.