SPOLOČNÁ AKTIVITA

PROTI ENVIROMENTÁLNEMU

ZNEČISTENIU OHORKAMI

Menej voľne pohodených cigaretových ohorkov, osveta o environmentálnych rizikách a správnom nakladaní s týmto druhom odpadu, ale i podpora inovatívnych spôsobov jeho využitia.

To sú ciele novovzniknutej spoločnosti SPAK-EKO, a.s., ktorá zastrešuje aktivity tabakových spoločností zamerané na znižovanie vplyvu odpadu z ich výrobkov na životné prostredie.

Chceme vytvoriť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, podobný tomu, aký dnes funguje v prípade elektro-odpadu a ďalších komodít.

spak-recyklo-symbol
img nature

O NÁS

Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami SPAK-EKO vznikla ako dobrovoľná iniciatíva spoločností JTI Slovak Republic, s.r.o., Philip Morris Slovakia s.r.o., British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., organizačná zložka a Imperial Tobacco Slovakia a.s.

Tieto spoločnosti sa prostredníctvom podpisu memoranda prihlásili k svojej spoločenskej zodpovednosti za dopad ich výrobkov na životné prostredie a to predovšetkým po tom ako výrobky z ich činnosti ukončia svoj životný cyklus a stanú sa odpadom.

SPAK-EKO ďalej rozvíja iniciatívu Cigaretovník, ktorá šíri osvetu o správnom nakladaní s cigaretovými ohorkami.

AKTUALITY

Aktuálne novinky, tlačové správy a informácie o činnosti a aktivitách spoločnosti SPAK-EKO, a.s.

Dotazník pre mestá 2024

Dotazník pre mestá 2024

Získavanie údajov je pre našu činnosť veľmi dôležité a preto sme zverejnili aktuálnu verziu dotazníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve o spolupráci s mestami a obcami....