SPAK-EKO a.s.

Vajnorská 10645/100/B, 831 04, Bratislava

IČO: 55695795

DIČ: 2122071941

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka: č.7605/8

IBAN: SK14 0900 0000 0052 0043 1748

Mgr. Miroslav Jurkovič
Mgr. Miroslav Jurkovič

výkonný riaditeľ SPAK-EKO, a.s.,

Tel: 0911 333 010
jurkovic@spakeko.sk