AKTUALITY

Aktuálne novinky, tlačové správy a informácie o činnosti a aktivitách spoločnosti SPAK-EKO, a.s.

Dotazník pre mestá 2024

Dotazník pre mestá 2024

Získavanie údajov je pre našu činnosť veľmi dôležité a preto sme zverejnili aktuálnu verziu dotazníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve o spolupráci s mestami a obcami....

Tlačová správa

Tlačová správa

Vytvorenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov s filtrami obsahujúcimi plasty a filtrov obsahujúcich plasty uvádzaných na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami.