Získavanie údajov je pre našu činnosť veľmi dôležité a preto sme zverejnili aktuálnu verziu dotazníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve o spolupráci s mestami a obcami.

SPAK-EKO_Priloha_1_2024