KAŽDÝ PIATY DOSPELÝ FAJČIAR NA SLOVENSKU PRIZNAL, ŽE ODHODÍ OHOROK NA ZEM

Bratislava, 9. september 2021 – Podľa výsledkov posledného prieskumu na Slovensku majú dospelí fajčiari veľmi skreslené predstavy o ohorkoch z cigariet. Viac ako 50 percent z nich si myslí, že sú rýchlo biologicky rozložiteľné a každý piaty priznal, že ich dokonca odhodí na zem . Cigaretový filter obsahuje plasty a patrí do zmiešaného komunálneho odpadu. Motivovať dospelých fajčiarov k zmene správania a k správnej likvidácii ohorkov má nová kampaň CIGARETOVNÍK.

cigaretovnik

Ohorok z cigarety nepatrí na zem, ale do koša. Vzhľadom na obsah acetátu celulózy (bioplast vyrobený z drevnej buničiny) sa rozkladá až 15 rokov. Ročne sa na svete vyrobí približne 6 biliónov kusov cigariet. Až pätina opýtaných fajčiarov na Slovensku v prieskume potvrdila, že nevidia nič zlé na tom, keď po dofajčení cigarety na verejnosti ohorok odhodí na zem, do kanála alebo na trávu. Ohorky odhadzujú mimo popolníkov viac muži, mladí dospelí fajčiari a ľudia s nižším vzdelaním. Na Slovensku sú to tiež ľudia z väčších miest, čo môže signalizovať problém s možnosťami umiestniť ich vhodnejšie, ale aj dopad anonymity a slabej vymožiteľnosti. Len približne polovica dospelých fajčiarov súhlasí s tým, že filtre obsahujú plasty.

Iný reprezentatívny prieskum v 11 krajinách ukázal, že každý ôsmy dospelý fajčiar nepovažuje odhodenie ohorku na zem za znečisťovanie a myslí si, že je to „normálny spôsob“ likvidácie tohto odpadu. Spomínaný prieskum dokonca potvrdil, že mnohí dospelí fajčiari žijú v mylnej predstave, že ohorok je vyrobený z papiera (37 %) či dokonca bavlny (38 %) alebo z niečoho „iného“ .

Ohorky odhodené na zem spôsobujú znečistenie životného prostredia. Momentálne jediným správnym spôsobom nakladania s týmto odpadom je odhadzovanie ohorkov do zmiešaného komunálneho odpadu. Vo veľkých mestách tak končia v spaľovni, kde dokonca svojím zložením podporujú horenie. „Znečistenie ohorkami je masívny problém mnohých väčších miest a Slovensko nie je výnimkou. Iba ak sa kriticky postavíme k zaužívaným zlozvykom a začneme si lepšie všímať okolie, tak vzájomne môžeme znížiť objem tohto rozšíreného odpadu v našom okolí. Budem rád, ak bude kampaň úspešná a ohorky zmiznú zo zeme,“ dodáva Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Cieľom informačnej kampane CIGARETOVNÍK je zapáliť nielen u fajčiarov túžbu po správnom nakladaní s týmto problematickým odpadom. „Aj nedávna doba ukázala, že len zodpovedným prístupom každého jednotlivca dokážeme zmeniť zaužívané dogmy a zlozvyky, ktoré ničia naše životné prostredie. Chcem apelovať na širokú verejnosť, aby sme prestali tolerovať odhadzovanie ohorkov na zem a vzájomne sa upozorňovali, že tento odpad patrí len do koša medzi zmesový odpad. Verím, že iba spoločnými silami dokážeme zmeniť dlho zaužívané správanie a znížiť tak množstvo ohorkov v prírode,“ povedal Jaroslav Karahuta, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.

Myšlienkou kampane CIGARETOVNÍK je pripomenúť, že ohorok nepatrí na zem, pretože z neho žiadny cigaretovník (www.cigaretovnik.sk) nevyrastie. Kampaň iniciuje Slovenské združenie pre značkové výrobky, ktoré zastrešuje najväčšie štyri tabakové spoločnosti na Slovensku. „Veríme, že sa nám podarilo vytvoriť nápaditú kampaň, ktorá zmení správanie spotrebiteľov smerom k ochrane životného prostredia. Pripájame sa k verejnému záujmu a chceme urobiť maximum, aby došlo k zníženiu tohto odpadu na Slovensku,“ povedal riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.

 

[1] Prieskum Slovenského združenia pre značkové výrobky na reprezentatívnej vzorke 500 dospelých fajčiarov (JÚN 2021)

[1] https://www.pmi.com/media-center/news/new-pmi-survey-finds-encouraging-signs-in-cigarette-butt-littering-behavior-and-attitudes-and-key-areas-to-address

spakeko