Tlačová správa

Únia miest Slovenska (ÚMS) uzavrela Memorandum o spolupráci so SPAK-EKO Spoločnou aktivitou proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami pri realizácii projektu s názvom „Vytvorenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov s filtrami obsahujúcimi plasty a filtrov obsahujúcich plasty uvádzaných na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami“.

Do legislatívy EÚ sa dostala povinnosť pre výrobcov tabakových výrobkov finančne aj edukačne sa postarať o odpad z tabakových výrobkov. V rámci slovenskej legislatívy vstúpi táto povinnosť do platnosti na konci roku 2024. Hlavným cieľom Memoranda je spolupráca pri realizácii projektu, ktorý sa zaväzuje k vytvoreniu efektívneho a trvalo-udržateľného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov s filtrami a k znižovaniu voľne pohodeného odpadu vznikajúceho z tabakových výrobkov s filtrami. Prioritou  SPAK-EKO je vytvorenie systému prostredníctvom, ktorého budú môcť výrobcovia minimalizovať negatívne vplyvy odpadu pochádzajúceho z ich výrobkov na životné prostredie, a to  najmä na verejné priestory.

Miroslav Jurkovič, SPAK-EKO: „Znečistenie životného prostredia voľne pohodeným odpadom je problémom, ktorý si vyžaduje zvláštnu pozornosť. Za týmto účelom prišla legislatíva EÚ s definíciou rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre vybrané jednorazové plastové výrobky. V prípade filtrov z tabakových výrobkov, ktoré obsahujú plasty, vznikla na Slovensku SPAK-EKO – Spoločná aktivita proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami.“

Zuzana Čachová, expertka ÚMS pre odpadové hospodárstvo a životné prostredie: „Vítame snahu zastúpenia výrobcov rozbiehať kampane a projekty so samosprávami v predstihu, je to znamenie, že berú tému zodpovedne. Pre mestá to tiež znamená možnosť získať v budúcnosti príspevok na čistenie verejných priestranstiev a lepšie porozumieť tomu, čo tieto povinnosti prinesú smerom k občanom.“

SPAK-EKO je dobrovoľnou iniciatívou tabakových spoločností, ktoré pokrývajú 98 % trhu a prihlásili sa k svojej spoločenskej zodpovednosti za vplyv ich výrobkov na životné prostredie po tom, ako ukončia svoj životný cyklus a stanú sa odpadom.

ÚMS, ako  dobrovoľné záujmové združenie slovenských miest naprieč celým Slovenskom, kladie mimoriadnu pozornosť pokrytiu kľúčových aspektov životného prostredia z hľadiska miestnej územnej samosprávy, vrátane oblasti odpadového hospodárstva. Podporuje aktivity orientované na posilnenie spolupráce združenia so zainteresovanými subjektmi. ÚMS bude podporovať zapájanie sa jej členských miest  do tohto projektu a podporovať tým zlepšenie kvality životného prostredia aj v tejto oblasti.

 

Kontakt:

Mgr. Daniela Piršelová

Hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy – výzvy

00421 917 744 669

hovorca@uniamiest.sk

spakeko