Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu „Vytvorenie efektívneho a trvaloudržateľného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov s filtrami obsahujúcimi plasty a filtrov obsahujúcich plasty uvádzaných na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami“ bolo podpísané medzi Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a SPAK-EKO a. s., ktoré zastupuje výrobcov tabakových výrobkov s filtrami.

Za ZMOS Memorandum o spolupráci podpísal jeho predseda Jozef Božik, SPAK-EKO a. s. vo štvrtok 4. apríla 2024 zastupovala Lenka Šmidová, predsedníčka predstavenstva a Miroslav Jurkovič, výkonný riaditeľ a člen predstavenstva.

„Hlavným cieľom projektu je vytvorenie efektívneho a trvalo udržateľného systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov s filtrami a tiež znižovanie voľne pohodeného odpadu vznikajúceho z tabakových výrobkov s filtrami,“ ozrejmil predseda ZMOS Jozef Božik.