Dotazník pre mestá 2024

Dotazník pre mestá 2024

Získavanie údajov je pre našu činnosť veľmi dôležité a preto sme zverejnili aktuálnu verziu dotazníku, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve o spolupráci s mestami a obcami. SPAK-EKO_Priloha_1_2024
Tlačová správa

Tlačová správa

Tlačová správa Únia miest Slovenska (ÚMS) uzavrela Memorandum o spolupráci so SPAK-EKO Spoločnou aktivitou proti environmentálnemu znečisteniu ohorkami pri realizácii projektu s názvom „Vytvorenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov s...